YATIRIM VE PROJELER
 
1-a  Demre Yat  Limanı : 
     Demre’nin turizm potansiyelini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla İlçemize bir yat limanı kazandırılması planlanmıştır. Antalya Ulaştırtma Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Taşdibi Mevkiindeki Demre Yat Limanı  inşaatı ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır.

İhale  Tarihi:                                20/09/2012
İhale Bedeli:
                                25.889.718,67 TL.
Toplam Tesis Maliyeti:
            35.595.03,42   TL. (İş Artışları ile beraber)
İşe Başlama Tarihi
:                   14/03/2013
Fiziki Gerçekleşme:
                  %100
Korunaklı Su Alanı
:                   120 dekar
Rıhtım Uzunluğu
:                       297 metre
Kara ve Deniz Toplam Alan:
  276 dekar    
Yat Kapasitesi Denizde
:          400 Yat
Yat Kapasitesi Karada
:            300 Yat
Toplam Kapasite
:                      700 Yat

   Demre Yat Limanı inşaatının Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü  tarafından  26/08/2016  tarihinde   geçici  kabulü onaylanmıştır. Üst yapı inşaatı ise  yap-işlet-devret modeline göre yaptırılacak olup,   fizibilite raporu ihalesi 08.01.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Hazırlanan fizibilite raporu  Kalkınma Bakanlığına  30/03/2016 tarihinde iletilmiştir. Revizyon imar planı ise Kültür ve Turizm Bakanlığına 29/02/2016 tarihinde gönderilmiştir. Onay işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip üst yapı  inşaatına  başlanacaktır.
 
1-b  Demre Kruvaziyer Limanı : 
      İlçemizin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak ve gelen turist sayısını arttırmak amacıyla inşaatı devam eden Demre Yat Limanının ana dalgakıran bitişiğine  yapımı planlanmıştır. (2) adet büyük yolcu gemisine hizmet verecek  şekilde inşa edilecektir.2015 yılında İmar Planı, ÇED ve  fizibilite çalışmalarının yapılması için ödenek ayrılarak, etüt proje ihalesi Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce  15/06/2016 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme 16/08/2016 tarihinde imzalanmıştır. Oşinografik etüt ve sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Son olarak proje ihalesini  üstlenen Envtek  Ltd. Şirketince 28/03/2017 tarihinde ilçemizde  tarafından  ÇED sürecine halk katılım toplantısı  düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda proje  hazırlama işinin 2017 Yılı Haziran ayında bitirilmesi planlanmaktadır.
 
 
2) (100) Kişilik Demre İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu Yapımı:
    Demre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Demre İlçesi Zümrütkaya Mevkii 202 ada 127 parselde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisli hazine arazisi üzerine  (100)  kişilik İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu yapılacaktır. Bu amaçla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Fon Kurulunun 03/06/2014 tarih ve 03 sayılı kararı ile  3.579.223,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yurt inşaat ve fiziki projesinin yapımını müteakip, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyeti tespit edilen yurt inşaatı için Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden  yaklaşık maliyet doğrultusunda  ek ödenek talep edilmiştir. Sonrasında,  Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca  22/12/2016 tarihinde yurt yapım ihalesi tamamlanmış ve yüklenici firma  çalışmalara başlamıştır. Şu anda firma tarafından zemin ve alt yapı düzeltme, temel oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.
 
 
3) Demre Halk Eğitim Merkezi Binası:
     Merkezi bütçe imkânları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak (14)  Derslikli Halk Eğitim Merkezi binası yapılmaktadır. Bina 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında hizmet vermeye başlayacaktır.   Yapım İhale Bedeli; (KDV Hariç):   2.420.000,00 TL’dir. 

4-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi İnşaatı:
    Atölye binası 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren kullanılmaya başlanılacaktır.Yapım İhale Bedeli (KDV Hariç):  2.884.950 TL.’dir.

5-Salih KAPLAN Anaokulu:
       Hayırsever ve devlet katkısı ile yapılan Salih KAPLAN Anaokulu, inşaatının yapılmasına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında başlanmıştır. 200.000 TL’si Hayırseverlerimiz tarafından karşılanıp geriye kalan kısmı merkezi bütçe imkânlarından karşılanacak olan Salih KAPLAN Anaokulunun çevre düzenlemesi devam etmekte olup; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başında hizmete girecektir. Kamu  harcaması olarak ihale bedeli (KDV Hariç):  155.500,00’dir.

6-Demre Meslek Yüksekokulu Binası:
        Demre Meslek Yüksekokulu yapımı için Demre Belediye Başkanlığı,  Demre Eğitim ve Hizmet Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 10.01.2014 tarihinde Meslek Yüksekokulu Binası ve Altyapı İnşaatına İlişkin Esaslar Hakkında protokol imzalanmıştır. Sonrasında yapım süreci başlamıştır. Şu anda binanın kaba inşaatı bitirilmiş olup, son olarak Kaymakamlığımız, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Demre Belediyesi ve Hayırsever İşadamı Hasan ÜNAL arasında; 15/12/2016 tarihinde imzalanan protokol ile inşaatın kalan kısmının İşadamı Hasan ÜNAL tarafından tamamlanması öngörülmüştür.

7)Çağman Mahallesi  Baraj Yapımı Projesi:
      İlçemiz Çağman mahallesinde bulunan arazilerin ilkel metotlarla ve sadece küçük bir kısmı sulanabilmesi nedeniyle DSİ 13.Bölge Müdürlüğünce İlçemiz Çağman Mahallesi  Barajı projesi başlatılmış olup,  25/02/2016 tarihinde baraj proje ihalesi sonuçlanarak, yüklenici ile sözleşme  imzalanmıştır. Projenin tamamlanmasını bitmesine müteakip, yapım işine başlanacaktır.

8) Çevreli Mahallesi Taşkın Koruma Projesi:
      Çevreli mahallesindeki arazi ve seraların sel suları  altında kalmasını önlemek için, toplam 3537  metre güzergahın 1530 metrelik bölümüne 5,20 çapında at nalı tipinde tünel yapılarak taşkın kontrolü sağlanacaktır. Proje onayı, izin vb. tüm işlemler tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde yapım ihalesi  sonuçlandırılarak inşaata başlanacaktır. Proje keşif bedeli 25.000.000,00 TL.dir.    

9)Yavu Mahallesi Sel Kapanları Yapımı (2 adet):
      Proje  planlama ve etüt safhasındadır. (2) adet sel kapanı sayesinde  1000 dekar arazi   taşkından korunacaktır. Önümüzdeki aylarda   projelerin sonuçlanması planlanmaktadır.